Privacy verklaring

In deze verklaring legt Eyevinci B.V, gevestigd te (2102 LJ) Heemstede aan de Nijverheidsweg 15 (hierna “Eyevinci”), uit welke persoonsgegevens Eyevinci verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kunt u contact opnemen met [email protected]. Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken we u in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

ONS PRIVACYBELEID

Eyevinci respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.eyevinci.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Eyevinci verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Uw naam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw adresgegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Internetbrowser en apparaat type.
  • En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

VOOR HET VERZENDEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF;

Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
Om onze diensten bij je af te leveren.
Indien wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij. Dit zullen wij wel melden in een vernieuwde privacyverklaring.

CONTACTFORMULIER

We zijn voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden we een contactformulier aan op onze website. Uiteraard kunt u ons ook mailen! Als u dit contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier/de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

NIEUWSBRIEF

Wij informeren geïnteresseerden met alle liefde over onze dienstverlening en over algemene ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit doen wij via een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jammer als je je afmeldt, maar dat is uiteraard uw keuze. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Mailchimp om onze nieuwsbrief te versturen. Zodra u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verstuurt Mailchimp een bevestigingsmail. Om deze email correct te versturen plaatst MailChimp een cookie/pixel zodat wij weten of deze mail is gelezen. De privacyverklaring van MailChimp lees je hier.

BEWAARTERMIJNEN

Eyevinci bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Eyevinci deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BEVEILIGING

Eyevinci draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

COOKIES

Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we u graag door naar onze cookie policy.

RECHTEN

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Zo heb je het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde derde te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bent u dit niet? Laat het ons dan weten.

WIJZIGINGEN

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

MEDI LEASECALCULATOR

Bij het gebruik maken van de ‘financial leasecalculator’ op deze site, worden persoonsgegevens verstrekt aan MediLease Nederland B.V voor het kunnen uitbrengen van een berekening en/of leaseofferte. De reden dat wij uw persoonsgegevens delen met MediLease Nederland B.V., is om u een zo nauwkeurig mogelijke leaseprijs af te kunnen geven. Wanneer u de checkbox bij de ‘financial leasecalculator’ heeft aangevinkt, staat u toe dat EyeVinci B.V. contact met u op mag nemen. MediLease mag na goedkeuring van EyeVinci B.V., ook met u contact opnemen over een passende leaseofferte. Zowel EyeVinci B.V. als MediLease Nederland B.V. trachten nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Toch kan aan de verstrekte informatie geen rechten ontleend worden. De door EyeVinci B.V. en MediLease Nederland B.V. op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. De op of via deze internetsite aangeboden informatie geldt niet als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.